خانه اخبار ویژه عکس/ پست اینستاگرامی خاص سردار آزمون درباره حذف تیم ملی