خانه اخبار ویژه عکس/ پلمب دفتر ترکیش ایرلاین پس از مکالمه پزشکیان و اردوغان!