خانه اخبار ویژه عکس/ پورعلی‌گنجی در تمرین پرسپولیس با ظاهری متفاوت