خانه اخبار ویژه عکس/ پوستر حزب جمهوری اسلامی برای روز کارگر، سال ۱۳۶۰