خانه اخبار ویژه عکس/ پوشش خبرساز خبرنگار زن صداوسیما در وزارت کشور