خانه اخبار ویژه عکس/ پیام دهکردی بازیگری که نانوا شد در کنار همسرش