خانه اخبار ویژه عکس/ پیام عاشقانه اوسمار ویرا برای همسرش