خانه اخبار ویژه عکس/ پیام معنادار یک کودک به نمایندگان مجلس آینده