خانه اخبار ویژه عکس/ چهره بازیگر خردسال سریال سه در چهار بعد از ۱۵ سال