خانه اخبار ویژه عکس/ ژست خفن ارسلان قاسمی با موتور