خانه اخبار ویژه عکس/ کادوی رونالدو برای حضور در ایران مشخص شد