خانه اخبار ویژه عکس/ کارت قرمز اوسمار و حرکت جنجالی فرهاد مجیدی