خانه اخبار ویژه عکس/ کارگردان پُرحاشیه در مستند جلیلی