خانه اخبار ویژه عکس/ کار سیاوش یزدانی به اتاق عمل کشید