خانه اخبار ویژه عکس/ کری‌خوانی معکوس نورافکن برای پرسپولیس!