خانه اخبار ویژه عکس/ کشتی جنگی ایران دچار سانحه شد