خانه اخبار ویژه تصاویر/ مداح مشهور ایرانی کفن پوشید