خانه اخبار ویژه عکس/ کنایه سنگین به موضع گیری علی کریمی در حادثه تروریستی کرمان