خانه اخبار ویژه عکس/ کنایه سنگین ستاره پرسپولیس به لیست جدید تیم ملی