خانه اخبار ویژه عکس/ گاف در بنر نصب شده در فرودگاه مهرآباد