خانه اخبار ویژه عکس/ گاف عجیب AFC در پوستر تبریک پیروزی ایران