خانه اخبار ویژه عکس/ گردنبند تقلبی، جان مرد میانسال را نجات داد