خانه اخبار ویژه عکس/ گزینه جذاب پرسپولیس از تیمش جدا شد