خانه اخبار ویژه عکس/ گیس و گیس‌گشی بر سر این ماجرا، حرص مردم را درآورد!