خانه اخبار ویژه عکس/ یادداشت این شهروند تهرانی مرزهای معرفت را جابه‌جا کرد