خانه اخبار ویژه عکس/ یک ایرانی در صدر اخبار ترکیه قرار گرفت