خانه اخبار ویژه عکس/ یک نکته جنجالی درباره دکور برنامه مناظره انتخابات