خانه اخبار ویژه عکس/ ۵۶ سال پیش؛ طراحی لباس سلطنتی در تهران