خانه اخبار ویژه عکس/ ۶۵ سال قبل؛ استودیو رادیو رشت