خانه اخبار ویژه فدراسیون فوتبال عربستان خواستار اخراج رونالدو از النصر شد