خانه اخبار استانی فرماندار:تنگستان از لحاظ امنیت جایگاه خوبی در استان دارد