خانه اخبار استانی فرماندار بوشهر: ساخت ۱۲۰۰ واحد آپارتمانی در شهرک نیایش آغاز شد