خانه اخبار ویژه فرمانده سپاه کرمان: تیراندازی در سطح شهر صحت ندارد