خانه اخبار مهم فوران گرما در استان؛ دشتستان از ۵۰ درجه گذشت/ تعلل استانداری برای اعلام تعطیلی