خانه اخبار ویژه فیفا و فدراسیون فوتبال، استقلال را ضمانت کردند