خانه اخبار استانی فیلم/توزیع وسایل گرمایشی بین خانواده‌های محروم در استان