خانه اخبار ویژه فیلم/ جزئیات برگزاری امتحانات دانش‌آموزان پس از اعلام عزای عمومی