خانه اخبار ویژه فیلم/ حضور تعدادی از طرفداران احمدی‌نژاد مقابل وزارت کشور