خانه اخبار ویژه فیلم/ رهبر انقلاب رای خود را به صندوق انداختند