خانه اخبار استانی فیلم/ روایتی ناگفته از پرواز پرخطر رئیس‌جمهور شهید در استان بوشهر