خانه اخبار استانی فیلم/ واژگونی تریلی حامل آجر در گردنه دالکی- کنارتخته