خانه اخبار ویژه فیلم/ واکنش همتی به یک سوال عجیب؛ چرا دستت میلرزه؟