خانه اخبار ویژه فیلم/ ️انتقاد امام جمعه شیراز از وضعیت گردشگری: اگر نمی‌توانید مدیریت کنید، به سبک خودم مدیریت کنم