خانه اخبار ویژه قالیباف بر سر دوراهی؛ «پاجوش ها» نسخه یک «چنار» را پیچیدند