خانه اخبار ویژه قالیباف: صندلی‌ها مواضع ما را در حرف زدن عوض نکند