خانه اخبار ویژه قالیباف: مشکلات ما ناشی از ضعف مدیریتی است