خانه اخبار ویژه قالیباف: واریز پول به حساب‌های تجاری تخلف قطعی در نظر گرفته شود