خانه اخبار استانی قایقران های بوشهری برای تیم ملی مشخص شدند