خانه اخبار ویژه قطر: پایان روند انتقال اموال ایران به بانک‌های قطر در هفته آینده