خانه اخبار ویژه قطع انگشت ۲ نفر به جرم دزدی در قم+عکس